Herbst, Thoregaard & Lange advokater - et kontor med tradition og historie

Kontoret har en lang historie, da den ældste gren stammer helt tilbage fra 19. september 1883, hvor overretssagfører Oskar Nielsen Nøkkentved (1857-1923), blot 26 år gammel, startede sit sagførerkontor i Frederikssund. Den anden gren stammer fra 1. maj 1905, hvor overretssagfører Alexis Hakon Suhr (1874-1910) i en alder af 31 år, startede sit eget sagførerkontor.

De 2 grene, den Nøkkentvedske med advokaterne Jens Viuff og Carl Jørgen Clasen som indehavere, og den Suhrske med advokat Jens Thoregaard som indehaver, blev den 1. november 1995 fusioneret til Advokatfirmaet Viuff, Thoregaard & Clasen (VTC). Firmaet arbejdede i en årrække sammen med advokaterne Andersen & Svendsen i Frederiksværk under det fælles navn Andersen & Thoregaard advokater.

Den fælles markedsføring er ophørte med udgangen af 2012, samtidigt med at Advokatfirmaet Viuff, Thoregaard & Clasen valgte at skifte navn til Herbst Thoregaard advokater efter at advokat Line Herbst indtrådte som partner.

Den 1. december 2019 indgik Herbst Thoregaard Advokater og Hebo Lange Advokater samarbejde under det fælles navn: Herbst Thoregaard & Lange Advokater. I forbindelse med udvidelsen har Herbst Thoregaard & Lange Advokater etableret et kontor i Holbæk.

Herbst Thoregaard & Lange Advokater beskæftiger i dag 13 medarbejdere, heraf 5 jurister. Alle advokater på kontoret, er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Brug for en advokat?

​Du er meget velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til en opgave.

Boligsalg