Strafferet

Herbst Thoregaard & Lange Advokater er specialister inden for førelsen af strafferetsager af enhver karakter.

Kontoret bistår fra anholdelses-/sigtelsestidspunktet med deltagelse i afhøringer mv., til sagens afslutning, om nødvendigt hele vejen gennem retssystemettil Højesteret.

Kontoret bistår også ofre i straffesager, herunder med deltagelse ved afhøringer, kontaktperson i forhold til politi og anklagemyndighed, udarbejdelse af erstatningskrav samt som støtte ved gennemførelse af retssager.

Advokat Linda Hebo Lange er beneficeret som forsvarer ved Retten i Holbæk og Østre Landsret.

Brug for en advokat?

​Du er meget velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til en opgave.

Herbst Thoregaard boligsalg