Omsætning af fast ejendom

Ved køb og salg af fast ejendom overdrages værdier i en størrelsesorden, som de fleste kun prøver få gange i deres liv. Advokater er uafhængige aktører på ejendomsmarkedet, idet advokaten ikke har andre interesser at varetage end klientens.

Herbst Thoregaard Advokater tilbyder professionel rådgivning, hvor alle forhold, herunder også forhold af familieretlig karakter, bliver belyst.

Kontoret bistår således under hele forløbet fra købsaftalens underskrift til handlens afslutning, herunder med gennemgang af købsaftale og handlens dokumenter, udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Kontoret bistår ligeledes sælgere af fast ejendom, herunder med både rådgivning og udarbejdelse af købsaftale og handlens øvrige dokumenter.

Vi har desuden stor erfaring i rådgivning og bistand ved familieoverdragelser af fast ejendom samt forældrekøb.

Brug for en advokat?

​Du er meget velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til en opgave.

Herbst Thoregaard boligsalg