Inkasso og fogedret

Herbst Thoregaard & Lange Advokater har stor erfaring med inkassation af gæld for realkredit, boligselskaber og en lang række erhvervsdrivende klienter.

Dette betyder, at vores medarbejdere til stadighed har en opdatereret viden, ikke blot om gældende regler og procedurer, men også om forholdene i vores lokalområder.

For den helstøbte bistand vedrørende inkassation af gæld, forestår Herbst Thoregaard & Lange Advokater tillige nødvendige skridt ved fogedretterne, herunder gennemførelse af fogedmøder, tvangsauktioner m.m., ligesom der føres retssager, hvor inkassosagen måtte udvikle sig hertil.

Brug for en advokat?

​Du er meget velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til en opgave.

Herbst Thoregaard boligsalg