Inkasso og fogedret

Herbst Thoregaard advokater beskæftiger sig løbende med inkassation af gæld for Realkredit, boligselskaber og en lang række erhvervsdrivende klienter.​

Dette betyder, at vores medarbejdere til stadighed har en opdatereret viden, ikke blot om gældende regler og procedurer, men også om forholdene i vores lokalområder.

Inden den erhvervsdrivende overlader sagen til inkasso, er det vigtigt at inkassolovens regler herom er iagttaget. Det betyder, at der til skyldneren skal være sendt et påkrav, hvori der gives skyldneren mulighed for at vurdere kravet og en 10-dages frist til betaling.

For den helstøbte bistand vedrørende inkassation af gæld, forestår Herbst Thoregaard advokater tillige nødvendige skridt ved fogedretterne, herunder gennemførelse af fogedmøder, tvangsauktioner m.m., ligesom der føres retssager, hvor inkassosagen måtte udvikle sig hertil.

Anvendelse af RKI, samt de moderne elektroniske hjælpemidler indgår som en naturlig del i enhver inkassosag.

Brug for en advokat?

​Du er meget velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til en opgave.

Herbst Thoregaard boligsalg