Familie- og arveret

Kontoret har specialisterfaring og beskæftiger sig løbende med alle familieretlige spørgsmål, herunder separation/skilsmisse og vilkårene herfor, forældremyndighed, bopæl og samvær, bodeling og meget mere, og yder i den forbindelse naturligvis retshjælp.

Der ydes derudover rådgivningindenfor det arveretlige område, hvor der vejledes i betydningen af og behovet for testamenter, konsekvenser af familieretlige dispositioner som ægtepagter, skatteretlige spørgsmål, generationsskifter mv.

Udover at løse egentlige familie-og arveretlige sager, lægger vi i vores rådgivning til eksempelvis erhvervsklienter og huskøbere vægt på også at drøfte familieretlige spørgsmål, som vi betragter som en væsentlig del af den tryghed klientenhar krav på, men som klientenog dennes netværk erfaringsmæssigt tit overser.

Kontorets advokater er medlemmer af Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater.

Brug for en advokat?

​Du er meget velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til en opgave.

Herbst Thoregaard boligsalg