Erstatnings- og forsikringsret

Erstatnings- og forsikringsretten er et helt centralt juridisk område og et af de retsområder der oftest giver anledning til konflikter.​

Problemstillingerne fra disse centrale juridiske områder findes ikke kun i deres rene form, men ofte også i en række andre sagstyper, hvor der f.eks. skal tages stilling til om en person har handlet ansvarspådragende i et kontraktsforhold.

Selvom der således er tale om centrale og vigtige juridiske temaer, er de erstatnings- og forsikringsretlige emner omfattende og ofte uoverskuelige for den private person.

I forbindelse med den erstatningsretlige vurdering skal der tages stilling til om en række betingelser for ansvar er til stede, hvorefter det kan blive aktuelt, at kontakte et forsikringsselskab med henblik på udbetaling af erstatning for et lidt tab.

​En erstatnings- eller forsikringsretlig sag, er ofte en langvarig proces der kan kræve indbringelse for bl.a. Arbejdsskadestyrelsen, ligesom der ofte må føres retssag til fastlæggelse af erstatningsansvar, tab osv., hvorfor behovet for en advokat hurtigt bliver aktuelt.​

Herbst Thoregaard har betydelig erfaring inden for dette retsområde, ligesom der haves rutine med førelse af denne type sager for domstolene.

Brug for en advokat?

​Du er meget velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til en opgave.

Herbst Thoregaard boligsalg