Entrepriseret

Entrepriseretten er et område af stor betydning for de fleste erhvervsdrivende, dette være sig store virksomheder som enkeltmandsfirmaer.​

Entrepriseretten og dens principper vil ofte være afgørende ved løsningen af en konflikt om f.eks. arbejder udført på huse, opførelse af ejendomme og andre traditionelle håndværksydelser.​

Byggesager omfatter som regel sager, hvor meget store værdier skifter hænder og udfaldet af en byggesag kan derfor have vidtrækkende konsekvenser for de involverede parter, hvor afgørelsen kan bestemme om et firma må lukke.

Allerede af denne grund bør entreprisekontrakter være skriftlige og præcist udformet, for dermed at undgå senere tvivl om parternes stilling i forhold til hinanden.

Det entrepriseretlige område er ikke defineret ved en egentlig byggelov, men derimod reguleret af en lang række regelsæt, herunder aftaleloven, samt diverse sæt af “Almindelige betingelser” (ABR89, AB92 og ABT93) og standardforbehold for forskellige brancheforeninger.​

Herbst Thoregaard advokater har betydelig erfaring med det entrepriseretlige område og vores kontorer yder således bistand ved afklaring af tvister, udarbejdelse af entreprisekontrakter og generel rådgivning om f.eks. ophævelse af entreprisekontrakter.

Brug for en advokat?

​Du er meget velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til en opgave.

Herbst Thoregaard boligsalg