Fagområder

Herbst Thoregaard & Lange Advokater er et alsidigt kontor der beskæftiger sig med de fleste retsområder indenfor den almene praksis.

Kontoret har gennem sit langvarige virke opnået betydelig erfaring og råder over stor ekspertise indenfor:

Brug for en advokat?

​Du er meget velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til en opgave.

Privatret:

Vi beskæftiger os med behandlingen af alle boer, herunder dødsboer og konkursboer, ligesom der rådgives om betalingsstandsning, gældssanering, tvangsauktioner m.m.

Erstatnings- og forsikringsretten er et helt centralt juridisk område og et af de retsområder der oftest giver anledning til konflikter.

Vi hjælper med alle familieretlige spørgsmål vedrørende separation, skilsmisse, forældremyndighed, bodeling og meget mere, og yder i den forbindelse naturligvis retshjælp.

Ved køb og salg af fast ejendom overdrages værdier i en størrelsesorden, som de fleste kun prøver få gange i deres liv. 

Vores jurister arbejder som en del af vores kontraktsrådgivning med udarbejdelse, fortolkning og forhandling om kontrakter og disses indhold.

Erhvervsret:

Vi hjælper blandt andet med udarbejdelse af kontrakter og gennemgang af disse og rådgiver vores erhvervsdrivende om gældende ret.

Entrepriseretten er et område af stor betydning for de fleste erhvervsdrivende, uanset størrelsen på virksomheden.

Herbst Thoregaard & Lange Advokaterbeskæftiger sig løbende med inkassation af gæld for Realkredit, boligselskaber og en lang række erhvervsdrivende klienter.

Vi arbejder med kontraktsrådgivning, fortolkning og forhandling om kontrakter og disses indhold.

Herbst Thoregaard & Lange Advokater har omfattende kompetencer inden for det lejeretlige område, hvor vi som en fast bestanddel af vores arbejde, beskæftiger os med lejeretlige problemstillinger.

Herbst Thoregaard & Lange Advokateryder bistand til adskillige af vores erhvervsklienter om selskabsretlige forhold, ligesom vi rådgiver om behovet for og reglerne om stiftelse af forskellige former for selskaber for klienter der ønsker at starte eget firma eller ønsker at ændre deres firmastruktur.