Herbst Thoregaard & Lange Advokater - et kontor med tradition og historie

Kontoret har en lang historie, da den ældste gren stammer helt tilbage fra 19. september 1883, hvor overretssagfører Oskar Nielsen Nøkkentved (1857-1923), blot 26 år gammel, startede sit sagførerkontor i Frederikssund. Den anden gren stammer fra 1. maj 1905, hvor overretssagfører Alexis Hakon Suhr (1874-1910) i en alder af 31 år, startede sit eget sagførerkontor.

De 2 grene, den Nøkkentvedske med advokaterne Jens Viuff og Carl Jørgen Clasen som indehavere, og den Suhrske med advokat Jens Thoregaard som indehaver, blev den 1. november 1995 fusioneret til Advokatfirmaet Viuff, Thoregaard & Clasen (VTC). Firmaet arbejdede i en årrække sammen med advokaterne Andersen & Svendsen i Frederiksværk under det fælles navn Andersen & Thoregaard advokater.

Den fælles markedsføring er ophørt med udgangen af 2012, samtidigt med at Advokatfirmaet Viuff, Thoregaard & Clasen har valgt at skifte navn til Herbst Thoregaard advokater efter at advokat Line Herbst er indtrådt som partner. En sidste rest af fusionen ses i vort domæne (www.htl.dk), som videreføres i Frederikssunds ældste stadigt eksisterende advokatkontor med en historie på næsten 130 år; et advokatkontor med tradition og historie.

Herbst Thoregaard & Lange Advokater beskæftiger i dag 10 medarbejdere, heraf 4 jurister. Alle advokater på kontoret, er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Brug for en advokat?

​Du er meget velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til en opgave.

Boligsalg

Vores fagområder

Kontoret har gennem sit langvarige virke opnået betydelig erfaring og råder over stor ekspertise indenfor:

Vi beskæftiger os med behandlingen af alle boer, herunder dødsboer og konkursboer, ligesom der rådgives om betalingsstandsning, gældssanering, tvangsauktioner m.m.

Erstatnings- og forsikringsretten er et helt centralt juridisk område og et af de retsområder der oftest giver anledning til konflikter.

Vi hjælper med alle familieretlige spørgsmål vedrørende separation, skilsmisse, forældremyndighed, bodeling og meget mere, og yder i den forbindelse naturligvis retshjælp.

Vi hjælper blandt andet med udarbejdelse af kontrakter og gennemgang af disse og rådgiver vores erhvervsdrivende om gældende ret.

Entrepriseretten er et område af stor betydning for de fleste erhvervsdrivende, uanset størrelsen på virksomheden.

Herbst Thoregaard advokater beskæftiger sig løbende med inkassation af gæld for Realkredit, boligselskaber og en lang række erhvervsdrivende klienter.